Aanleveren kopij voor de Welterkoerier

Kopij en foto's t.b.v. advertenties in Welten kunt u uitsluitend per e-mail welterkoerier@gmail.com aan de redactie laten toekomen. Dit onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Teksten dienst iu in Word aan te leveren en in de bijlage toe te voegen. Foto's en logo's apart in JPEG.
Advertenties altijd aanleveren in zwart-wit en PDF-formaat.
Voor het plaatsen van kopij voor activiteiten die niet op Welten-Benzenrade betrekking hebben worden plaatsingskosten berekend.

Advertentietarieven:

1/8 pagina - € 25,00
1/4 pagina - € 40,00
1/3 pagina - € 60,00
1/2 pagina - € 80,00
1/1 pagina - € 120,00

Vaste adverteerders (minimaal 10 keer per jaar) krijgen € 5,00 korting per advertentie.

Koeriertjes zijn gratis voor particulieren uit Welten.

Anderen betalen € 5,00

Weltertuijnstraat 69
6419 XD Heerlen
info@bwwb.nl

WIJ VERGADEREN
ELKE 2E DINSDAG VAN DE MAAND
OM 19.00 UUR

Weltertuijnstraat 44-48
6419 CV Heerlen

copyright BWWB - Liram webmarketing & design