Stacks Image 1960880

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

WELKOM

bij BWWB

De stichting heeft tot doel het stimuleren en coördineren van het gemeenschapsleven in de wijk Welten Benzenrade van de gemeente Heerlen. Onpartijdig orgaan van overleg, advies en coördinatie. Daartoe worden contacten onderhouden met de gemeente en andere overheden, diensten, instellingen en organisaties.

ONDERZOEK INFORMELE CULTUURBEOEFENING

Beoefen jij cultuur in een informeel verband? Vul dan de vragenlijst in. Het invullen van de vragenlijst kan tot en met 16 augustus 2024 en duurt maximaal 15 minuten.

https://hklimburg.nl/…/onderzoek-informele-cultuurbeoefening

AFSLUITING DE DOOM & WELTERTUIJNSTRAAT
VAN MAANDAG 8 JULI TOT WOENSDAG 17 JULI

AFSLUITING DE THUN
tussen Klaverstraat & Mergelsweg
VAN MAANDAG 8 JULI TOT WOENSDAG 17 JULI

Deel wandelpad Imstenraderbos afgesloten,
Natuurmonumenten sluit een gedeelte van een wandelpad in het Imstenraderbos af. Langs dat pad staan dode, verouderde en ernstig verzwakte bomen. Door recente stormen is een aantal van die bomen al omgevallen. Om gevaarlijke situaties in de toekomst te voorkomen, sluit Natuurmonumenten het pad nu af. Aanpassing wandelroutes Het betreffende pad is onderdeel van de gele en de rode wandelroute door het Imstenraderbos. Nu dit gedeelte afgesloten wordt, kan voor de eerstvolgende periode het beste de witte wandelroute gevolgd worden. In het terrein is het afgesloten pad voorzien van twee A3-panelen met informatie. Binnen nu en een paar maanden worden de huidige gele en rode wandelroute aangepast. Samen met de gemeente Heerlen zal Natuurmonumenten de routepaaltjes verzetten en zal de nieuwe routekaart op de informatieborden aangebracht worden. Natuurbeheer en dode bomen Waarom haalt Natuurmonumenten de verzwakte bomen langs dit wandelpad niet weg, zodat het wandelpad weer vrij toegankelijk is? De keuze om bomen om te zagen of de natuur zijn gang te laten gaan in een bepaald gedeelte van het bos, hangt af van een aantal factoren. Het Imstenraderbos biedt veel diversiteit aan flora en fauna, wat heel uniek is vlakbij de stad. De glooiende beukenbossen met gigantische woudreuzen van eiken en beuken, vallen al snel op. Dieren zoals haviken, diverse uilen en vleermuizen voelen zich er thuis. Om dit alles voor de volgende generaties in stand te houden, is gericht natuurbeheer nodig. Daarbij laat je sommige delen van het bos met rust en stel je andere delen weer open waar de mensen de natuur op z’n mooist kunnen beleven.
Dood hout doet leven De oude, verzwakte en dode bomen langs het betreffende pad zijn onderdeel van de hierboven genoemde diversiteit. Ook deze bomen hebben namelijk hun waarde: diverse soorten paddenstoelen leven op deze bomen, spechten en boomklevers maken hun nestplaatsen in de stammen en takken en daarnaast leven verschillende insecten weer van het wegrottende hout. De insecten zijn weer een voedselbron voor de vogels en het wegrottende hout levert weer voedingsstoffen op waar andere bomen van kunnen groeien. Ook zorgen de langzaam stervende bomen voor een soort “bescherming” voor de jonge bomen en struiken die onder deze woudreuzen gaan groeien. Als deze grote bomen in 1 keer weggehaald worden, zullen bramen massaal gaan groeien waardoor jonge bomen en struiken weinig kans krijgen. Op die manier zorgen ook deze oude en dode bomen ervoor dat het bos kan blijven voortbestaan, voor nu en voor de volgende generaties.Stacks Image 1997898

Bert Vreuls

Het kan goed zijn dat u de laatste tijd een nieuw gezicht in de wijk heeft gezien. Ik ben Bert Vreuls en sinds kort de Opbouwwerker van Welten, de Erk en Caumerveld-Douve Weien. Ik neem hiermee de taak over van mijn voorganger Jordy Jennen. Ik ben sinds februari werkzaam voor Heerlen Stand-By!, de coöperatie van zorg- en welzijnsinstanties in Heerlen.

Als opbouwwerker functioneer ik als een spil in de wijk, waarbij ik verbinding zoek met en tussen buurtbewoners, wijkinitiatieven, lokale verenigingen en professionals. Op deze manier probeer ik een positieve bijdrage te leveren aan leefbaarheid van Welten en het welzijn van haar inwoners.
Momenteel probeer ik een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de wijk, de inwoners en de partners werkzaam in Welten. Heeft u een idee om uw wijk nog leuker en/of leefbaarder te maken? Wilt u graag aansluiten bij bestaande initiatieven/activiteiten of heeft u wellicht interesse in vrijwilligerswerk? Dan kan het opbouwwerk helpen en adviseren. Neem contact op met mij via e-mail (
bert.vreuls@buurtteamsheerlen.nl) of telefonisch (06-28518707).

HET BESTUUR


 • Stacks Image 1977293

  VOORZITTER
  Paul Baggen

 • Stacks Image 1997456

  SECRETARIS
  Wilfred Riksen

 • Stacks Image 1997445

  PENNINGMEESTER
  Huub Eussen

 • Stacks Image 1979613

  BESTUURSLID
  Kitty van Hove-Reijnaerts

 • Stacks Image 1997448

  BESTUURSLID
  André Jacobs

 • Stacks Image 1998053

  BESTUURSLID
  Fons Daemen

Stacks Image 1983280

Weltertuijnstraat 69
6419 XD Heerlen
info@bwwb.nl

WIJ VERGADEREN
ELKE 2E DINSDAG VAN DE MAAND
OM 19.00 UUR

Weltertuijnstraat 44-48
6419 CV Heerlen

copyright BWWB - Liram webmarketing & design