Stacks Image 1960880

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

WELKOM

bij BWWB

De stichting heeft tot doel het stimuleren en coördineren van het gemeenschapsleven in de wijk Welten Benzenrade van de gemeente Heerlen. Onpartijdig orgaan van overleg, advies en coördinatie. Daartoe worden contacten onderhouden met de gemeente en andere overheden, diensten, instellingen en organisaties.

Bert Vreuls

Het kan goed zijn dat u de laatste tijd een nieuw gezicht in de wijk heeft gezien. Ik ben Bert Vreuls en sinds kort de Opbouwwerker van Welten, de Erk en Caumerveld-Douve Weien. Ik neem hiermee de taak over van mijn voorganger Jordy Jennen. Ik ben sinds februari werkzaam voor Heerlen Stand-By!, de coöperatie van zorg- en welzijnsinstanties in Heerlen.

Als opbouwwerker functioneer ik als een spil in de wijk, waarbij ik verbinding zoek met en tussen buurtbewoners, wijkinitiatieven, lokale verenigingen en professionals. Op deze manier probeer ik een positieve bijdrage te leveren aan leefbaarheid van Welten en het welzijn van haar inwoners.
Momenteel probeer ik een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de wijk, de inwoners en de partners werkzaam in Welten. Heeft u een idee om uw wijk nog leuker en/of leefbaarder te maken? Wilt u graag aansluiten bij bestaande initiatieven/activiteiten of heeft u wellicht interesse in vrijwilligerswerk? Dan kan het opbouwwerk helpen en adviseren. Neem contact op met mij via e-mail (
b.vreuls@heerlenstandby.nl) of telefonisch (06-28518707).

HET BESTUUR


 • Stacks Image 1977293

  VOORZITTER
  Paul Baggen

 • Stacks Image 1997456

  SECRETARIS
  Wilfred Riksen

 • Stacks Image 1997445

  PENNINGMEESTER
  Huub Eussen

 • Stacks Image 1979613

  BESTUURSLID
  Kitty van Hove-Reijnaerts

 • Stacks Image 1997448

  BESTUURSLID
  André Jacobs

 • Stacks Image 1998053

  BESTUURSLID
  Fons Daemen

Stacks Image 1983280

Weltertuijnstraat 69
6419 XD Heerlen
info@bwwb.nl

WIJ VERGADEREN
ELKE 2E DINSDAG VAN DE MAAND
OM 19.00 UUR

Weltertuijnstraat 44-48
6419 CV Heerlen

copyright BWWB - Liram webmarketing & design