Stacks Image 1960880

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

WELKOM

bij BWWB

De stichting heeft tot doel het stimuleren en coördineren van het gemeenschapsleven in de wijk Welten Benzenrade van de gemeente Heerlen. Onpartijdig orgaan van overleg, advies en coördinatie. Daartoe worden contacten onderhouden met de gemeente en andere overheden, diensten, instellingen en organisaties.

Stacks Image 1997585

HET BESTUUR


 • Stacks Image 1977293

  DE VOORZITTER
  Theo de Groot

 • Stacks Image 1977379

  DE SECRETARIS
  Marion Geurts

 • Stacks Image 1997445

  DE PENNINGMEESTER
  Huub Eussen

 • Stacks Image 1979613

  BESTUURSLID
  Kitty van Hove-Reijnaerts

 • Stacks Image 1997456

  BESTUURSLID
  Wilfred Riksen

 • Stacks Image 1997448

  BESTUURSLID
  André Jacobs

Stacks Image 1983280

de Thun 17
6419 XL Heerlen
info@bwwb.nl

WIJ VERGADEREN
ELKE 2E DINSDAG VAN DE MAAND
OM 19.30 UUR

Weltertuijnstraat 44-48
6419 CV Heerlen

copyright BWWB - Liram webmarketing & design